Myli się ten, kto sądzi, że przemysł składa się tylko z wielkich fabryk, które każdego dnia kierują na rynek duże ilości różnego rodzaju produktów. Rzeczywistość jest zupełnie inna.

Tak naprawdę te wielkie firmy utrzymują tylko stosunkowo niewielki odsetek miejsc pracy, albowiem takich zakładów nie ma zbyt wiele. Na co dzień najcięższe zadanie leży po stronie tych firm, które funkcjonują w niewielkiej skali.

Często zmagają się one z problemami takimi jak niedoinwestowanie czy przestarzałe technologie, ale ze społecznego punktu widzenia ich rola jest ogromna. Są miasta i miasteczka, gdzie od pokoleń poszczególne zakłady dają pracę całym rodzinom.

Tu daje o sobie znać wątek wspaniałej tradycji, która jest także udziałem przemysłu. Korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnych maszyn przemysłowych może być dla takich drobnych podmiotów szansą.

Czasami kosztem mniejszego zatrudnienia udaje się tą drogą podnieść ogólną efektywność i uczynić zakład konkurencyjnym na rynku. Wiąże się to z trudnymi kompromisami, jednakże są one wpisane w wolnorynkowe realia.

www.idealnypracodawca.pl