Czymże są detergenty? Pod pojęciem detergentów kryje się cała baza środków piorących, czyszczących oraz myjących.

Jest to ich bardzo ogólna i powszechnie stosowana nazwa.

Roztwory wodne sporządzone z tych właśnie środków ułatwiają i umożliwiają usuwanie brudu z powierzchni wszelkich ciał stałych, jakimi są zarówno tkaniny, szkło, metal czy też ceramika.

Detergenty są przede wszystkim środkami o właściwościach czyszczących, używane zarówno w przemyśle jak i w zwyczajnych gospodarstwach domowych.

Możemy dokonać podziału detergentów na dwie podstawowe grupy.

Pierwszą z nich stanowią mydła, natomiast drugą detergenty jego nie zawierające, czyli tak zwane syntetyczne.

Jednakże w życiu codziennym wszystkie środki chemiczne spełniające funkcje czyszczące najczęściej nazywamy detergentami.

Są to wszystko produkty chemiczne posiadające właściwości powierzchniowo czynne, czyli takie, które zmniejszają tak zwane powierzchniowe napięcie wody, co skutkuje lepszym i łatwiejszym rozpływaniem się jej po całej powierzchni ciała stałego.

https://zapmaster.pl/transportery/