Trendy związane z ekologią docierają również do świata przemysłu i to w różnych wymiarach.

Najczęściej słyszymy o zagrożeniach związanych z nadmierną emisją dwutlenku węgla oraz metali ciężkich do atmosfery, co ma również swój wymiar polityczny oraz ideologiczny.

Radykalni bojownicy o czystość środowiska domagają się wręcz całkowitej rezygnacji z form przemysłu, które emitują CO2 – chcą na przykład zastąpić konwencjonalne źródła energii oparte o węgiel źródłami odnawialnymi.

Nie jest to głupi pomysł, ale w praktyce taki zabieg nie jest wykonalny wszędzie i jak pokazuje praktyka życiowa, zawsze wiąże się z radykalnym wzrostem cen prądu, co miało miejsce choćby w bliskich nam Niemczech.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zrobiono wiele, aby zakłady przemysłowe generowały znacznie mniej zanieczyszczeń, na przykład przez montaż na kominach wylotowych specjalnych filtrów.

Przybywa maszyn przemysłowych wykorzystujących metody zrównoważonego zużycia energii, dzięki czemu pobierają one mniej prądu.

www.kongresantropologiczny.pl