Idąc dalej dochodzimy do szalenie ważnej kwestii związanej z patentami. Chyba każdy z nas zetknął się z pojęciem patentów, które odnoszą się najczęściej do różnego rodzaju wynalazków.

Zgodnie z obowiązującym prawem swoje patenty mogą rejestrować zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Oczywiście należy najpierw spełnić pewne formalne wymagania, na podstawie których Urząd Patentowy przyzna konkretnemu wynalazkowi ochronę.

Patent nie musi jednak dotyczyć technologii – patentowaniu podlegają także wzory przemysłowe. Ochrona obowiązuje na terenie państwa, w którym dokonano formalnej rejestracji.

Nie można na podstawie patentu wydanego w Polsce zgłaszać roszczeń na gruncie innego kraju, chyba że na drodze procesu sądowego. Wtedy można domagać się uznania przez zagraniczny sąd, iż doszło do kradzieży własności intelektualnej, jednak rozstrzygnięcie zostanie dokonane na podstawie prawa miejscowego.

Maszyny przemysłowe, które są użytkowane przez poszczególne firmy także mogą być objęte patentami jako rozwiązania stworzone na własny użytek.