Fizjoterapia w osteoporozie

Osteoporoza zalicza się do chorób cywilizacyjnych. Najczęściej rozwija się u kobiet. Choroba objawia się spadkiem masy kostnej oraz pogorszeniem ich struktury. Osoby, u których występuje ta choroba, narażone są na częstsze złamania. Niekiedy złamania są wynikiem z pozoru niegroźnego upadku.

Chorzy często skarżą się na dolegliwości bólowe, które odczuwane są w okolicy kręgosłupa. Wyróżnia się dwie postaci tej choroby: pierwotną oraz wtórną. Osteoporoza pierwotna powstaje na skutek niedoboru estrogenów. Osteoporoza wtórna jest efektem długotrwałego spożywania glikokortykosteroidów. Jednym z najbardziej dolegliwych objawów jest ból, który pojawia się na skutek skłonu bocznego.

Osteoporozę leczy się poprzez leczenie zachowawcze, operacyjne oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Najważniejszym celem fizjoterapii jest zapobieganie bólowi. Można to osiągnąć poprzez np. fango. Bardzo pomocne może okazać się ułożenie pacjenta w optymalnej dla niego pozycji.

Pozycja ta bywa różna, w zależności od dolegliwości bólowych. U pacjentów można zastosować również masaż, jednak trzeba pamiętać o zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Niedopuszczalny jest m.in. ucisk.

Lepszym rozwiązaniem jest masaż podwodny. W fazie nagłego pogorszenia u pacjentów można zastosować elektroterapię. Zazwyczaj stosuje się prąd ultra drażniący. Fizjoterapia stosowana jest także celem zachowania optymalnej siły. Wówczas wykorzystywany jest opór, jednak jego wielkość musi być dostosowany do możliwości pacjenta.