Efekt oddziaływania lodowca

Obfitość skał różnego rodzaju na terenach Polski to wynik oddziaływania lodowca oraz zachodzących od milionów lat procesów geologicznych. Jest wiele rejonów naszego kraju obfitujących w bogate złoża naturalnych skał. Północne obszary Polski bogate są w różne formy polodowcowe w postaci glin, iłów, głazów narzutowych.

W środkowej i południowej części kraju osadziły się sole oraz kamienie budowlane. Na południowym zachodzie z kolei rudy miedzi i żelaza. Na Wiśle praktykuje się pozyskiwanie piasku oraz żwiru.

Południowa część Polski obfituje Te wszystkie surowce skalne mają istotne znaczenie w gospodarce i licznych odnogach przemysłu. Dzięki ich wydobyciu i możliwości przetwarzania stworzono wiele zakładów i miejsc pracy. Dlatego mogły rozwinąć się cementownie, zakłady ceramiczne czy huty szkła.

Są także podstawą branży metalurgicznej, chemicznej, maszynowej a także energetyki. Szeroko stosowane są również w przemyśle papierniczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, ceramicznym, medycznym czy samochodowym.